Linh tinh

Xiao moli by Rainy Yang
OST của phim Spider Lilies 
Diễn viên chính: Isabella Leung aka Lương Lạc Thi
Rainy Yang aka Dương Thừa Lâm 

Làm vì thích thôi :"> Vì mình cũng thích phim này lắm


Này làm dự trù cho sinh nhật của một người, nhưng có lẽ sẽ không cho người đó coi :D
I believe in you